Referentie OMV_2024053584 -intern nummer : OMV/2024/0077 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

(referentie OMV_2024053584)

Dendermondsesteenweg 14, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1092F en 1538A

 

CRODAR BUILDING COMPANY BV en Philippe Brantegem hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-          het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een vrijstaande meergezinswoning bestaande uit 11 woonentiteiten en ondergrondse parking voor 17 wagens

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be of telefonisch op 052/43.24.27.

 

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (Inzageloket).

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via Inzageloket.