Referentie OMV_2024076705 -intern nummer : VK/2024/0012/01 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

(referentie OMV_2024076705)

Bogaert 204, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1994C2 en 1994B2

 

Charline Impens en Jasper Ingels hebben een aanvraag ingediend voor :

  • het verdelen van een perceel grond in 3 loten waarvan lot 1 voor halfopen bebouwing, lot 2 voor gesloten bebouwing, lot 3 met de bestaande woning + magazijn wordt uit de verkaveling gesloten

 

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024.

 

Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be of telefonisch op 052/43.24.27.

 

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be).

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.