Referentie OMV_2024070383 -intern nummer : OMV/2024/0072 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

(referentie OMV_2024070383)

Ledebaan , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1627/2 A

 

Filip Lievens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-          bouwen van een bergplaats

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 22 juni 2024 tot en met 21 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be of telefonisch op 052/43.24.27.

 

De aanvraag (beperkte documenten) is digitaal raadpleegbaar via het omgevingsloket (Inzageloket).

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via Inzageloket.