Referentie OMV_2024042520 - intern nummer : VK/2024/0007/01

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

 

Referentie OMV_2024042520 - intern nummer : VK/2024/0007/01

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

Stationsstraat 87, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 3 sectie A nrs. 571F en 571R

 

PRO-GEO PM heeft een aanvraag ingediend voor

        het verdelen van een grond voor het oprichten van een eengezinswoning

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 28 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2024 tot en met 4 augustus 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2024/0007/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.