Referentie OMV_2023122622 - intern nummer : VK/2023/0007/01

Einde beroepstermijn : 10/03/2024.

 

 

Referentie OMV_2023122622 - intern nummer : VK/2023/0007/01

Einde beroepstermijn : 10/03/2024.

 

Statiestraat 33, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie B nr. 291F2

 

Stefaan Coppenholle heeft een aanvraag ingediend voor

        verkaveling voor afsplitsen van één bouwlot bestemd voor halfopen bebouwing

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 februari 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 februari 2024 tot en met 10 maart 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2023122622/inhoud-aanvraag.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2023/0007/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.