Referentie OMV_2023125882 -intern nummer : OMV/2023/0185

Einde beroepstermijn : 03/03/2024.

 

Referentie OMV_2023125882 - intern nummer : OMV/2023/0185

Einde beroepstermijn : 03/03/2024.

 

Hoogstraat 31, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 3 sectie A nr. 394V

 

Hugo Bontinck, Natalie Bontinck, Robbe Detant, Simon Detant en Ward Detant hebben een aanvraag ingediend voor:

        het aanleggen van 4 parkeerplaatsen, het plaatsen van reclamepaneel + slopen van een vrijstaand gebouw

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 januari 2024 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 februari 2024 tot en met 3 maart 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2023125882/inhoud-aanvraag.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 3 februari 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2023/0185’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.