Referentie OMV_2024033143 -intern nummer : OMV/2024/0033

Einde beroepstermijn : 21/07/2024.

 

Referentie OMV_2024033143 - intern nummer : OMV/2024/0033

Einde beroepstermijn : 21/07/2024.

 

Notelaarstraat 16, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie B nr. 166K2

 

Jan Moerenhout en Jasmine Vandemaele hebben een aanvraag ingediend voor:

        het verbouwen, uitbreiden van een bestaande particuliere eengezinswoning

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 juni 2024 tot en met 21 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 22 juni 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0033’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.