Referentie OMV_2024049131 -intern nummer : OMV/2024/0064

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Referentie OMV_2024049131 - intern nummer : OMV/2024/0064

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Dendermondsesteenweg 36, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 3 sectie A nr. 1072E

 

DANNY PRAET en DANNY PRAET- BEDRIJFSREVISOR BVBA hebben een aanvraag ingediend voor:

        het intern verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning met

        kantoorruimte.

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 29 juni 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0064’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.