Referentie OMV_2024079243 -intern nummer : OMV/2024/0097

Einde beroepstermijn : 05/08/2024.

 

Referentie OMV_2024079243 - intern nummer : OMV/2024/0097

Einde beroepstermijn : 05/08/2024.

 

Brugstraat 55, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 1 sectie A nr. 328A2

 

KONSTANTOPOULOS AUTO'S NV heeft een melding ingediend voor:

        Gedeeltelijk stopzetting van een ingdeelde inrichting of activiteit

De melding vraagt de stopzetting van de volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

Klasse

2.2.2.d)3° (1)

de opslag van 414 ton autowrakken en de mechanische behandeling er van. De volgende afvalstoffen afkomstig van de depollutie en demontage worden opgeslagen:

- koelmiddelen voor airco – vat van 50 liter;

- remvloeistof – bovengrondse dubbelwandige tank van 1.200 liter;

- afvalolie (motor-, transmissie-, differentieel- en stuurbekrachtigingsolie)

– bovengrondse dubbelwandige tank van 2.400 liter;

- oliefilters – 200 kg in een kunststoffen bak met plastic zak;

- benzine – bovengrondse dubbelwandige tank van 950 liter;

- diesel – bovengrondse dubbelwandige tank van 1.200 liter;

- koelvloeistoffen en antivriesvloeistoffen – bovengrondse dubbelwandige tank van 2.400 liter;

- ruitensproeiervloeistof – bovengrondse dubbelwandige tank van 1.200 liter;

- loodaccu’s – 21,6 ton in 30 zuurbestendige kunststoffen bakken;

- katalysatoren – 2 ton in 10 bakken/rekken;

- afvalbanden – 7,2 ton in 45 bakken/rekken;

- 300 ton metalen onderdelen die niet verkocht worden en als schroot afgevoerd worden. (NIET LANGER VAN TOEPASSING)

414 ton

 

17.3.2.2.1° (3)

de maximale opslag van 740 kg benzine in een bovengrondse dubbelwandige houder van 950 liter. (NIET LANGER VAN TOEPASSING)

740 kg

 

38.3.2° (2)

de maximale opslag van 7,3 kg springstoffen in airbags. (NIET LANGER VAN TOEPASSING)

7,3 kg

 

 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 20 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2024 tot en met 5 augustus 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de meldingsakte (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze aktename.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 6 juli 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0097’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.