Referentie OMV_2024063573 -intern nummer : OMV/2024/0067

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

Referentie OMV_2024063573 - intern nummer : OMV/2024/0067

Einde beroepstermijn : 04/08/2024.

 

Pruytenshof 15 en 17, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie A nrs. 187E en 187F

 

Participatievennootschap notaris Van Hauwermeiren BV heeft een aanvraag ingediend voor:

        aanpassen verharding in de voortuin en regulariseren grondophoging en tuinbergingen

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 28 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2024 tot en met 4 augustus 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 6 juli 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0067’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.