Referentie OMV_2024054087 -intern nummer : OMV/2024/0062

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Referentie OMV_2024054087 - intern nummer : OMV/2024/0062

Einde beroepstermijn : 28/07/2024.

 

Serskampse Dreef 26, 26A/0001, /0101, /0102, 28, 28A en 30, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie D nrs. 23V, 23R, 23W, 23X, 23T en 25C

 

Inge Baeyens en Wim Baeyens hebben een aanvraag ingediend voor:

        uitbreiden en verbouwen van een voormalig fabriekspand en woningen, naar een combinatie van gezinswoningen en meergezinswoningen

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 juni 2024 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2024 tot en met 28 juli 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op Inzageloket.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze beslissing.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf 29 juni 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0062’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.