Referentie OMV_2024006021 -intern nummer : OMV/2024/0009

Einde beroepstermijn : 10/03/2024.

 

Referentie OMV_2024006021 - intern nummer : OMV/2024/0009

Einde beroepstermijn : 10/03/2024.

 

Biesakker 6, 9260 Wichelen met kadastrale afdeling 2 sectie A nr. 102G

 

Lorré, Louis heeft een melding ingediend voor:

        het exploiteren van een horecazaak

 

De melding omvat volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

Klasse

16.3.2°a)

Koelkasten, diepvries en koeltoog voor het bewaren van producten met een totaal vermogen van 11,88 kW (Nieuw)

11,88 kW

3

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 februari 2024 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 februari 2024 tot en met 10 maart 2024. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de meldingsakte (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/OMV_2024006021/inhoud-aanvraag.

 

U kunt, als betrokken publiek, beroep instellen tegen deze aktename.  Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10 februari 2024.  Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer ‘’OMV/2024/0009’’ te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.